I samarbete med Markfast.
Förberedelser för bärlina för trall från hus runt pool från poolkungen.