Byggnation på Ekstrands dörr o fönsterutställning.