Renovering av källare, spackling målning, byte av fönster osv.